WEBové demo - rozpoznávání řeči

Nahrávání z mikrofonu

Po stisku tlačítka mikrofonu nahrajte záznám k rozpoznávání, dalším stiskem ukončete nahrávání a vyberte jazyk.

Načtěte promluvu ze souboru ve WAVE formátu.

Prosím vyber umístění vlastního souboru, pouze WAV